PRIVACYSTATEMENT

Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Onze gegevens
Secretariaat Concertante:
secretaris@concertante.nl
Tel: 06-51552599
KvK 27175664 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Concertante verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je koorlid bent of een ander opgeeft als koorlid en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Concertante verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om contact met je op te kunnen nemen indien je hierom hebt gevraagd en/of dit nodig is om koormateriaal en dergelijke naar je te kunnen sturen.
– Om je te informeren over zaken met betrekking tot het koor.
– Het administratief afhandelen van contributies en betalingen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Concertante zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Concertante geeft jouw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
Concertante gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid binnen vier weken. We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging
Concertante neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@concertante.nl

 

Wijzigingen
Concertante houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.