Op 4 november 2018 bestond Koor Concertante precies 20 jaar.
Tijdens de studiedag op 11 november is er extra aandacht geweest voor dit jubileum. Ook werden de koorleden bedankt die actief zijn binnen één of andere commissie. Vanwege het 20 jarig bestaan zal het kerstconcert “Christmas and Carols” iets groter van opzet zijn.
De voorverkoop van de kaarten voor dit concert is inmiddels gestart. Zie de agenda.