Bestuur

Concertante staat bestuurlijk onder leiding van een, door de leden gekozen, vijftallig bestuur.

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen adjunct:
Ledenadministratie:

Leonora Bhola (Interim)
Annette Rip
Marianne Vuijk
Marjan Zwart (Interim)
Mathilda Schluter

CONTACT