Bestuur

Concertante staat bestuurlijk onder leiding van een, door de leden gekozen, vijftallig bestuur.

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen adjunct:
Ledenadministratie:

Leonora Bhola
Annette Rip
Marianne Vuijk
Lia Stroo
Mathilda Schluter

CONTACT